Griberg

Två av mina trädgårdsmästare som jag söker uppgifter om heter Griberg, Nils och Johan. Nils skall enligt husförslängden i Björskog vara född 1721 och Johan skall enligt husförhörslängden i Sicklaö vara född kring 1760. Nils kan alltså vara Johans far.

Johan Griberg är helt säkert min ana men om Nils är det är osäkert. Två trädgårdsmästare som heter Griberg och inte är släkt är det sannolikt?

Hur vanligt är då namnet Griberg? Eller Greberg som Johans dotter kallas ibland. Dessutom har jag i min jakt på Gribergare stött på Gribergare som från början hette Grifberg, Greberg som ibland heter Grefberg. Jag undrar hur många varianter det finns egentligen och vilka jag har missat?

Annonser
Published in: on november 30, 2009 at 10:13 f m  Kommentera  
Tags: , , ,

Trädgårdsmästare

Nu har jag tre stycken trädgårdsmästare som jag gått bet på!

Vad beror det på att så lite information finns om dem i husförhörslängderna? Är det på grund av att det inte riktigt var en del av det sociala livet i socknen, att det mer hörde till diverse säteriers sfär. Ofta var de väl inte födda på orten och det brukade inte någon jord. Jag undrar hur det var med husförhör för dessa personer som hörde till ett säteris hushåll? Förhörde prästen även högreståndspersoner?

De är inte heller alltid som säteriernas personal finns med i mantalslängderna och i de tidigare finns inte ens säterierna upptagna. Så som sagt det är lite knepigt att följa människor som levde och verkade på olika säterier.

Published in: on november 30, 2009 at 9:52 f m  Comments (2)