Tillbaka till Motala

Tillslut hittade jag inget mer i Västra Stenby om Erik Jonssons familj och beslöt att gå vidare med sonen Måns Erikssons hustru Sara Jönsdotter ifrån Hagebyhöga. Hennes farmor Sara Salomonsdotter visade sig vara född i Motala så nu var jag tillbaka i Motala.

Nu talar vi om mitten på 1600-talet och början på 1700-talet. Det gäller att jämföra mantalslängden med det man kan hitta i kyrkböckerna. Ofta benämns mannen endast med förnamn och kvinnorna endast son någons hustru, dotter, syster o s v. Ofta är det tack vare uppgifter om faddrar som man kan hitta släktskap och så förstås vigsellängden.

Jag brukar i möjligaste mån försöka följa alla mina anors barn (till döden) och barnbarn (endast födseln) och då är uppgifterna om faddrar stor hjälp. Den här gången var det byn/gården Wahran som gäckade mig. Vid första omgången gav jag upp men när jag för sista gången skulle se om jag ändå inte kunde hitta ett syskon till Sara Salomons far, Karin Larsdotter gift med Johan Abelsson, så gjorde jag en intressant upptäckt.
Abelsson är ju inte direkt något vanligt namn så jag gick igenom mantalslängden för 1694 och tillslut hittade jag en Arrendator vid namn Johan Abelsson med hustru under Motala Kongsladugård. Kongsladugården hade noteringen att den var under Wadstens slott men var mycket otydlig så jag lyckades inte tyda allt. I Mantalslängden innan fann jag inget och inte i den efter. 1697 hittade jag liknade notering men förfarande kunde jag inte uttyda allt. Men så år 1700 hittar jag en tydlig notering: Motala Kongsladugård med wa… och Prästegården under Wadstena Slott brukas för Arrende af … och då gick det upp för mig att wa.. måste vara Wahran. Jag hade tidigare sett Wahran som gård i mantalslängden och ofta bodde Komministern där och var noterad under Pastorn först i socknen men så försvann det. Nu hade jag förklaringen. Wahran och Prästgåren brukades numera tillsammans med Kongsladugården.

Jag hade tidigare kollat i Ortnamnsregistret efter Wahran men under Vara stod det bara att det tidigare var en by men nu ingick i Bispmotala. Det sa mig inget då men nu har jag även studerat gamla kartor och vet att Prästgården låg just i Bispmotala. Undrar om Vara kan ha något med Varamon att göra?

Nej, nu ska jag se om jag kan hitta fler uppgifter om paret Karin Larsdotter Johan Abelsson.

Annonser
Published in: on oktober 1, 2010 at 8:09 f m  Kommentera  
Tags: ,